Prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski, prof. zw.

Dyscypliny KBN: elektrotechnika, Specjalności: elektroenergetyka, energetyka słonecznaI
Stopień naukowy: profesor nauk rolniczych

Zainteresowania naukowe:
elektroenergetyka, energetyka słoneczna

Stanowisko i miejsce pracy
profesor zw. Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |